KEMPS DE BIE / ATELIER LA MACHINE

BETONNE EXPO III / CONCRETE EXPO III

‘Bestaand schilderij/ Existing Painting’

Bestaand Schilderij: Marijke de Bie & Bart Kemps

Bestaand schilderij, bewerkt met tl-lamp en afzetlint, naam van de onbekende schilder is doorgekrast met blauwe pen en vervangen door ‘Atelier La Machine’.

13 april 2017

Betonne Expo III, Breda

ENG:

Existing Painting: Marijke de Bie & Bart Kemps

Existing painting, edited with fluorescent lamp and ribbon, name of the unknown painter was scratched with blue pen and replaced by ‘Atelier La Machine’.

April 13, 2017

Concrete Expo III, Breda

Betonne Expo III in voorbereiding / Concrete Expo III in preparation

Teasers: Jannus Doornhegge